Қауымдастық кеңесі
Қауымдастық Кеңесі – Қауымдастықтың Төрағасымен басқарылатын сабағаттық-кеңесші орган болып табылады. Қауымдастық Кеңесінің құзыретіне Қауымдастық қызметінің басым бағыттарын анықтау және басқа да мәселелерді шешу кіреді.
© 2020 Petro Gas Chemical Association
Байланыс